Hồ sơ công bố chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng và quy trình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm của New Viet Dairy được xây dựng nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Khách hàng. Hệ thống vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất của ngành công nghệ thực phẩm
Top