Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 1540BGFC

Brand: DairyMont

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Chill

Origin: Úc

SKUs: 1880TAFC

Brand: Tatua

Packing: 12 X 250G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Chill

Origin: New Zealand

SKUs: 1710TAFN

Brand: Tatua

Packing: 12X1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: New Zealand

SKUs: 2640WSFS

Brand: Vivo

Packing: 12X1.1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: đông

Origin: Singapore

SKUs: 1553LBCC

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X250G

Shelf life: 9 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 1570TAFC

Brand: Tatua

Packing: 12X1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: New Zealand

SKUs: 1560TAFC

Brand: Tatua

Packing: 12X1L

Shelf life: 11 tháng

Storage condition: mát

Origin: New Zealand

SKUs: 1550LBFC - 1552LBCC

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X1L - 24X200ML

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 0090TAIC - 0100TAIC

Brand: Tatua

Packing: 2X5L - 1X20L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: New Zealand

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

      captcha

      Top