Bơ lạt

Bơ lạt được nhập khẩu từ Pháp và New Zealand, bảo quản mát dạng thùng 25kg
Ứng dụng chính:
Bơ lạt 1kg nhập khẩu từ Pháp chuyên dùng cho ngành bánh tươi và đông lạnh
Bơ lạt được nhập khẩu từ Pháp và New Zealand, bảo quản mát dạng thùng 25kg Ứng dụng chính: Bơ lạt 1kg nhập khẩu từ Pháp chuyên dùng cho ngành bánh tươi và đông lạnh
Top