Bắp bò Úc không xương

Bắp bò Úc không xương

SKUs: 9050AUFE

Brand: Kilcoy Pastor

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Australia

Top