Bơ thực vật lát CL 100HHN

Bơ thực vật lát CL 100HHN

SKUs: 2670WSFS

Brand: Vivo

Packing: 10x1kg

Shelf life: 365 ngày

Storage condition: mát

Origin: Singapore

Top