Bơ thực vật lát CL 100N

Bơ thực vật lát CL 100N

SKUs: 2710WSFS

Brand: Vivo

Packing: 10x1kg

Shelf life: 365 ngày

Storage condition: mát

Origin: Singapore

Top