Bơ thực vật lát CL 360 1KG

Bơ thực vật lát CL 360 1KG

SKUs: 2700WSFS

Brand: Vivo

Packing: 10x1kg

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: mát

Origin: Singapore

Top