Cà chua lột vỏ nguyên trái Heinz 2,89kg

Cà chua lột vỏ nguyên trái Heinz 2,89kg

SKUs: 2460HZFH

Brand: Heinz

Packing: 6 X 2.89KG

Shelf life: 27 tháng

Storage condition: thường

Origin: USA

Top