Cà nghiền Heinz 3.01kg

Cà nghiền Heinz 3.01kg

SKUs: 2410HZFH

Brand: HEINZ

Packing: 6X3.01KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

Top