Dầu hạt nho

Dầu hạt nho

SKUs: 3483RSFO

Brand: RS

Packing: 12X1L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

Top