Dầu ô-liu cao cấp RS 3L

Dầu ô-liu cao cấp RS 3L

SKUs: 3570RSFO

Brand: RS

Packing: 3X3L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

Top