Dầu ô-liu Pomance Sabroso 3L

Dầu ô-liu Pomance Sabroso 3L

SKUs: 3560RSFO

Brand: Sabroso

Packing: 3X3L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

Top