Dầu oliu nguyên chất

Dầu oliu nguyên chất

SKUs: 6650AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X2L

Shelf life: 14 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

Top