Đầu thăn ngoại bò Choice

Đầu thăn ngoại bò Choice

SKUs: 7840USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 7.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top