Dẻ sườn bò

Dẻ sườn bò

SKUs: 8110USFE

Brand: Nebraska

Packing: 22x1kg

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top