Kem làm bánh ACE 200

Kem làm bánh ACE 200

SKUs: 2720WSFS

Brand: Vivo

Packing: 12x1kg

Shelf life: 9 tháng

Storage condition: mát

Origin: Singapore

Top