Khoai tây cắt 1/4″ NG 2.04kg

Khoai tây cắt 1/4″ NG 2.04kg

SKUs: 9630LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 4.5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top