Khoai tây cắt thắng 3/8″ 2,27kg

Khoai tây cắt thắng 3/8″ 2,27kg

SKUs: 9100LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

Top