Khoai tây nghiền Lamb’s Supreme 1,81kg

Khoai tây nghiền Lamb’s Supreme 1,81kg

SKUs: 9180LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 1.81KG

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top