Khoai tây răng cưa cắt 1/2″ NG 2,26kg

Khoai tây răng cưa cắt 1/2″ NG 2,26kg

SKUs: 9640LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top