Khoai tây răng cưa cắt 1/2″ 2,04kg

Khoai tây răng cưa cắt 1/2″ 2,04kg

SKUs: 9240LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 4.5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top