Nấm khuy ngâm dầu hạt hướng dương Casa R. 1,7kg

Nấm khuy ngâm dầu hạt hướng dương Casa R. 1,7kg

SKUs: 6810AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 x 1.7KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

Top