Oliu đen không hạt 280/300 Crespo 4250ml

Oliu đen không hạt 280/300 Crespo 4250ml

SKUs: 7011ELFO

Brand: Crespo

Packing: 3X4250ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

Top