Oliu xanh không hạt Crespo 370ml

Oliu xanh không hạt Crespo 370ml

SKUs: 7008ELCO

Brand: Crespo

Packing: 12 X 370ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

Top