Oliu xanh không hạt 280/300 Crespo 4250ml

Oliu xanh không hạt 280/300 Crespo 4250ml

SKUs: 7009ELFO

Brand: Crespo

Packing: 3 X 4250ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

Top