Oliu xanh nguyên trái 370ml/935ml

Oliu xanh nguyên trái 370ml/935ml

SKUs: 7005ELCO - 7006ELFO

Brand: Crespo

Packing: 12 X 370ML - 6 X 935ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

Top