Phi lê cá ngừ ngâm dầu Ramirez 800g

Phi lê cá ngừ ngâm dầu Ramirez 800g

SKUs: 6394RACO

Brand: RAMIREZ

Packing: 12X800G

Shelf life: 5 năm

Storage condition: đông

Origin: Bồ Đào Nha

Top