Phô mai Blue D’Auvergne

Phô mai Blue D’Auvergne

SKUs: 1220LBFN

Brand: Paysan Breton

Packing: 4X1.3KG

Shelf life: 90 ngày

Storage condition: mát

Origin: Pháp

Top