Sốt kem nấm Truffle đen 500G/180G

Sốt kem nấm Truffle đen 500G/180G

SKUs: 6840AIFO - 6830AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X500G - 6X180G

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

Top