Sữa Tươi Nguyên Kem

Sữa Tươi Nguyên Kem

SKUs: 2561LBFM

Brand: CREMIERE DE FRANCE

Packing: 12X1L

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

Top