Sữa Tươi Nguyên Kem

Sữa Tươi Nguyên Kem

SKUs: 2480COFM

Brand: Conaprole

Packing: 12X1L

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: thường

Origin: Uruguay

Top