Sườn Bò Choice

Sườn Bò Choice

SKUs: 8070USFE

Brand: Cargill

Packing: 8 X 2KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top