Thăn ngoại bò Angus

Thăn ngoại bò Angus

SKUs: 8140USFE

Brand: Nebraska

Packing: 6 X 6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top