Thịt đùi heo không xương Mỹ

Thịt đùi heo không xương Mỹ

SKUs: 7641USFK

Brand: Seaboard

Packing: 4 X (2 X 4.25KG)

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top