Thịt thăn heo Mỹ có xương

Thịt thăn heo Mỹ có xương

SKUs: 7560USFK

Brand: Seaboard

Packing: 2 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top