Thịt thăn heo Mỹ không xương

Thịt thăn heo Mỹ không xương

SKUs: 7550USFK

Brand: Seaboard

Packing: 6 X 2.2KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top