Cừu nguyên con có xương

Cừu nguyên con có xương

SKUs: 8230NZFL

Brand: Taylor Presto

Packing: 1 X 18KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

Top