Đùi lợn muối không xương Casa R. ~6.5kg

Đùi lợn muối không xương Casa R. ~6.5kg

SKUs: 2901CAFO

Brand: -

Packing: 2 X 6.5KG

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: mát

Origin: Ý

Top