Khoai tây bánh LambWeston

Khoai tây bánh LambWeston

SKUs: 9250LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 12 X 1.27KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

Top