Mù tạt vàng Heinz 255g

Mù tạt vàng Heinz 255g

SKUs: 2440HZFH

Brand: Heinz

Packing: 16X255G

Shelf life: 21 tháng

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

Top