Thịt cừu xay không xương

Thịt cừu xay không xương

SKUs: 8250NZFL

Brand: Ovation

Packing: 1 X 20KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

Top