Tương ớt Heinz 3.3kg

SKUs: 3010HZFH

Brand: Heinz

Packing: 6X3.3KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Thái Lan

Top