Tuyển dụng

AP Accountant
06
Th4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.Kiểm tra chứng từ thanh toán:

– Đảm báo kiểm tra tất cả các chứng từ, hồ sơ thanh toán được cung cấp đầy đủ và hợp lệ đúng theo quy định của công ty, quy định của Thuế về bộ chứng từ thanh toán

– Đảm bảo việc kiểm tra chứng từ , hồ sơ được thực hiên một cách kịp thời, nhanh chóng, hiểu quả nhất, nếu có phát sinh vấn đề thì phải phản hồi ngay cho các biên liên quan để xứ lý tránh để tồn đọng chứng từ

– Đảm bảo nội dung chi phí phù hợp với hoạt động của công ty và được phê duyệt đầy đủ đúg quy định

– Hướng dẫn, theo dõi, nhắc nhở các biên lên quan thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo quy định của công ty

2. Lập lịch thanh toán:

– Lập lịch thanh toán cho nhà cung cấp kịp ngày đến hạn công nợ của nhà cung cấp và cân đối theo nguồn tài chính của công ty.

– Kiểm tra nội dung chứng từ thanh toán với phòng nhập khẩu và làm việc với ngân hàng để kịp đi lệnh thanh toán thành công nhanh nhất cho 100% nhà cung cấp thuộc công việc phụ trách.

– Gửi kết quả thanh toán cho phòng nhập khẩu (ủy nhiệm chi), Gửi bổ sung chứng từ cho ngân hàng ngay khi nhận yêu cầu.

3. Hạch toán kế toán:

– Đảm báo chi phí được hoạch toán 1 cách chính xác về số liệu, đúng phân loại chi phí, review chi phí định kỳ để đảm bảo tất cả chi phí được hạch toán đầy đủ

– Đảm bảo nhập chính xác/đúng kỳ 100% bút toán Bank chi ngân hàng

– Đảm bảo chi phí thanh toán Nợ vay, Lãi Vay (tất cả các ngân hàng) chính xác/đúng hạn trong kỳ

II. YÊU CẦU:

– Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

– Kinh nghiệm: có ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm về phần hành kế toán AP

Lương 10.000.000 – 14.000.000 (tùy kinh nghiệm) + phụ cấp cơm 40.000/ngày + phụ cấp gửi xe 300.000/tháng

Thử việc 100% lương – tham gia BH full lương, gói BH Sức khỏe Bảo Việt, phép năm 17 ngày

Lương Tháng 13, thưởng Tết, du lịch hàng năm

Địa điểm làm việc: 145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1

Thời gian làm việc: 8h – 17h (Thứ 2 – Thứ 6), Thứ 7 nửa buổi

Job Category: Accountant
Job Type: Full Time
Job Location: 145 Ton That Dam

Ứng tuyển cho vị trí này

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
  • Next →
  • ← Prev
Top