Tuyển dụng

Customer Service
26
Th5

Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng

– Tiếp nhận các khiếu nại khách hàng gởi qua mail, Hotline, Zalo…

– Phối hợp với các phòng ban liên quan để bảo đảm 100% khiếu nại được xử lý nhanh chóng và thõa mãn khách hàng.

– Phân tích và ghi nhận lại các khiếu nại để đề xuất giải pháp khắc phục

Hỗ trợ Đội ngũ giao nhận/Sales nhằm giao hàng thành công

– Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng, bảo đảm giao hàng thành công.

– Theo dõi và xử lý các đơn hàng giao thất bại

– Xác nhận các đơn hàng đi tỉnh

Các công việc Admin

– Cung cấp kịp thời và đầy đủ các chứng từ sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng (CO,CA,DAH…)

– Cung cấp chứng từ/hóa đơn theo yêu cầu cho khách hàng xử lý công nợ.

– Soạn thảo các văn bản cần thông báo cho khách hàng.

Thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng theo định kỳ

– Phối hợp với các phòng ban (Sales/QA) thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng khách hàng, bào đảm kết quả hài lòng luôn trên 90%.

Thực hiện báo cáo

– Báo cáo kết quả công việc hàng tháng

Job Category: Customer Service
Job Type: Full Time
Job Location: HCMC

Ứng tuyển cho vị trí này

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
  • Next →
  • ← Prev
Top