Đạm sữa cô đặc

Đạm sữa cô đặc được nhập khẩu từ Úc và New Zealand
Ứng dụng chính:
Ứng dụng đa dạng trong ngành thực phẩm để tăng lượng đạm, chất nhũ hóa, chất làm đặc trong chế biến sữa chua, có vai trò giữ nước trong chế biến thực phẩm.
Đạm sữa cô đặc được nhập khẩu từ Úc và New Zealand Ứng dụng chính: Ứng dụng đa dạng trong ngành thực phẩm để tăng lượng đạm, chất nhũ hóa, chất làm đặc trong chế biến sữa chua, có vai trò giữ nước trong chế biến thực phẩm.
Top