Chính sách bảo mật

 
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Kể từ khi thành lập vào năm 1997, Đại Tân Việt luôn xem trọng việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan. Khi tiến hành kinh doanh và vận hành Newviet.net, Đại Tân Việt cam kết tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân và thực hiện các biện pháp bảo mật hiệu quả nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý Khách.
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân sau đây chỉ ra các loại thông tin được thu thập, mục đích sử dụng và cách thức Đại Tân Việt thực hiện việc bảo mật. Chính sách này còn đưa ra hướng dẫn cho Quý Khách trong việc quyết định loại thông tin cung cấp, cách thức thay đổi thông tin đồng thời đưa ra những cảnh báo cần thiết cho Quý Khách khi truy cập trang web. Bằng việc truy cập vào Newviet.net, Quý Khách đồng ý với các nội dung của "Chính sách bảo mật" này và đảm bảo các dữ liệu Quý Khách cung cấp là hoàn toàn đầy đủ và chính xác.
THÔNG TIN THU THẬP
Khi Quý Khách gửi thông tin yêu cầu tư vấn trên Newviet.net, Newviet.net sẽ thu thập các thông tin cá nhân, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ hộp thư điện tử, ngày sinh, giới tính, số điện thoại và các thông tin khác cần có tùy từng thời điểm.
MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DUNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
Các thông tin đề cập bên trên được thu thập cho chỉ cho một mục đích tư vấn thông tin theo yêu cầu của Quý Khách. Newviet.net chú trọng đến việc duy trì mối quan hệ lâu bền với khách hàng. Với sự đồng ý trước của Quý Khách, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi hoặc các thông tin khác cho Quý Khách thông qua hộp thư điện tử, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại.
TỔ CHỨC THU THẬP VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN
Công ty cổ phần Đại Tân Việt – chủ sở hữu của Newviet.net – là tổ chức thu thập thông tin được mô tả trong tài liệu này. Chi tiết của Công ty cổ phần Đại Tân Việt như sau:
Công ty cổ phần Đại Tân Việt
Mã số thuế: 0302505776
Địa chỉ trụ sở chính: 145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 8 6288 3535 | Email: contact@newviet.vn
Website:www.newviet.net | Facebook:http://www.facebook.com/NewvietDairy
Các thông tin do Quý Khách cung cấp sẽ được lưu trữ trong một thời gian phù hợp với quy định của pháp luật hoặc trong khoảng thời gian còn đáp ứng được mục đích và phạm vi sử dụng được quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện.
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Newviet.net có các công cụ hỗ trợ đơn giản giúp Quý Khách quản lý thông tin cá nhân. Để bảo mật tốt nhất thông tin cá nhân của Quý Khách, Quý Khách vui lòng cẩn trọng tuyệt đối trong việc giữ bí mật thông tin cá nhân của mình.
Quý Khách phải tuân thủ các quy tắc bảo mật để đảm bảo việc bảo mật được thực hiện hiệu quả. Đại Tân Việt không chịu trách nhiệm đối với bất kì thiệt hại, mất mát phát sinh từ việc Quý Khách không tuân thủ các quy tắc bảo mật.
CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN
Trừ khi pháp luật yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân hoặc chi tiết giao dịch, Đại Tân Việt cam kết:
  • Sử dụng các thông tin này nhằm phục vụ việc tư vấn theo yêu cầu của Quý Khách và các mục đích khác có sự đồng ý trước của Quý Khách;
  • Không tiết lộ các thông tin này cho bất kì bên thứ ba nào vì mục đích thương mại hoặc mục đích phạm pháp khác;
  • Áp dụng phương án và giải pháp tốt nhất để bảo vệ hiệu quả nhất thông tin của Quý Khách.
Bất kì hành vi can thiệp hoặc chỉnh sửa cấu trúc dữ liệu trang web bằng các công cụ, phần mềm, ứng dụng, chương trình hoặc các hình thức khác đều là hành vi vi phạm pháp luật. Việc tuyên truyền, khuyến khích hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác nhắm đến việc truy cập, sao chép, lưu trữ dữ liệu hoặc phá hỏng hệ thống trang web đều bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách và Đại Tân Việt, chúng tôi có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.
Top