Điều khoản và điều kiện chung

GIỚI THIỆU
Chào mừng quý khách đến với www.newviet.net!
Chúng tôi là Công ty cổ phần Đại Tân Việt, có trụ sở tại 145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (“Đại Tân Việt”). Newviet.net là một website thương mại điện tử do Đại Tân Việt sở hữu và vận hành. Các sản phẩm trưng bày trên trang web này tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện dưới đây (“Điều Khoản và Điều Kiện”). Khi truy cập trang web này, quý khách cần phải đọc kĩ và chấp thuận Điều Khoản và Điều Kiện trước khi tạo tài khoản và/hoặc để lại thông tin yêu cầu tư vấn.
Điều Khoản và Điều Kiện này được kết nối với các tài liệu khác trên trang web, bao gồm các chính sách và hướng dẫn liên quan. Các tài liệu này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản và Điều Kiện. Một khi chấp thuận Điều Khoản và Điều Kiện, Quý Khách cũng chấp thuận các chính sách và hướng dẫn liên quan.
Bất kì sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ khi Điều Khoản và Điều Kiện sửa đổi được đăng tải trên trang web. Chúng tôi sẽ thông báo về việc sửa đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố. Quý Khách vui lòng kiểm tra và xác nhận đồng ý với bản sửa đổi trước khi tạo tài khoản và/hoặc để lại thông tin yêu cầu tư vấn trên trang web. Bất kì yêu cầu nào được thực hiện sau ngày công bố Điều Khoản và Điều Kiện sửa đổi sẽ được xem là Quý Khách đã đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện mới đó.
Tại mọi thời điểm, Quý Khách có quyền ngừng sử dụng website này nếu Quý Khách không đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện hoặc bất kì quy tắc, chính sách hoặc các vấn đề khác có liên quan.
ĐỊNH NGHĨA
Trừ khi được quy định khác trong Điều Khoản và Điều Kiện này, các từ ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:
 • "Ngày làm việc" là các ngày trong tuần trừ chiều thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Ngày làm việc của ngân hàng là các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • "Quý Khách" là các cá nhân trong lãnh thổ Việt Nam đủ 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi (nhưng có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp) mua sắm trên trang web của chúng tôi.
 • "Bất khả kháng" là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiên tai (bão lũ, hạn hán, động đất), các cuộc nổi dậy, bạo động, chiến tranh, các hành vi thù địch, các hoạt động hiếu chiến, các tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia, khủng bố, đình công, bệnh dịch, cháy nổ, tai nạn, hệ thống máy móc hư hỏng, hạn chế giao thông, các hành động của bên thứ ba (ví dụ tin tặc), phần mềm của một bên thứ ba có liên quan không hoạt động, gián đoạn trong việc cung cấp các tiện ích công cộng (bao gồm điện, nước, hệ thống viễn thông, internet) và việc thiếu hụt sản phẩm.
 • Đại Tân Việt là Công ty cổ phần Đại Tân Việt có trụ sở tại 145 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Newviet.net hay "chúng tôi" là trang thương mại điện tử do Đại Tân Việt làm chủ sở hữu và vận hành. Vì mục đích của Điều Khoản và Điều Kiện Chung này, Newviet.net có nghĩa là Đại Tân Việt.
 • "Website" hoặc Trang web là website www.newviet.net do Đại Tân Việt điều hành để bán các sản phẩm cho Quý Khách.
TẠO VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CỦA QUÝ KHÁCH
Khi tham quan và tìm hiểu sản phẩm trên trang web, Quý Khách có thể để lại thông tin để yêu cầu tư vấn mà không cần phải lập tài khoản. Việc lập tài khoản sẽ chỉ cần thiết khi Quý Khách tiến hành đặt mua các sản phẩm đã chọn trên trang web liên kết của chúng tôi (www.newvietshop.com). Tài khoản riêng này sẽ giúp Quý Khách để có thể được hưởng đầy đủ các tiện ích và các chương trình khuyến mãi chúng tôi thực hiện tùy từng thời điểm.
Các cá nhân tại Việt Nam, thỏa mãn các điều kiện dưới đây có thể lập một tài khoản trên trang web:
- Đủ 18 tuổi; hoặc
- Dưới 18 tuổi với sự giám sát của người giám hộ
Quý Khách có thể vào trang web liên kết của chúng tôi (www.newvietshop.com) để tạo tài khoản. Quý Khách phải đọc và chấp thuận Điều Khoản và Điều Kiện để hoàn thành quá trình lập tài khoản. Chúng tôi khuyến nghị Quý Khách giữ gìn mật khẩu cẩn trọng và không tiết lộ với những người khác. Quý Khách vui lòng ngay lập tức thông báo cho Newviet.net khi nhận thấy các dấu hiệu truy cập trái phép vào tài khoản của Quý Khách.
Các thông tin cung cấp khi yêu cầu tư vấn phải có thật và chính xác trong mọi khía cạnh. Chúng tôi đề nghị Quý Khách nhanh chóng cập nhật thông tin cá nhân khi có sự thay đổi. Quý Khách cũng có thể yêu cầu Newviet.net giúp đỡ trong việc thay đổi các thông tin cá nhân có liên quan này bằng việc trao đổi với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng Newviet.net theo số điện thoại +84 8 6288 3535 hoặc theo địa chỉ hộp thư điện tử contact@newviet.vn
Newviet.net có quyền từ chối yêu cầu tư vấn khi phát hiện thông tin Quý Khách cung cấp không đúng và Newviet.net sẽ không có bất kì trách nhiệm nào đối với các thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra từ việc Quý Khách không tuân thủ quy định này.
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
PHẠM VI THÔNG TIN THU THẬP
Khi Quý Khách gửi thông tin yêu cầu tư vấn trên Newviet.net, Newviet.net sẽ thu thập các thông tin cá nhân, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ hộp thư điện tử, ngày sinh, giới tính, số điện thoại và các thông tin khác cần có tùy từng thời điểm.
MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
Các thông tin đề cập bên trên được thu thập cho chỉ cho một mục đích tư vấn thông tin theo yêu cầu của Quý Khách. Newviet.net chú trọng đến việc duy trì mối quan hệ lâu bền với khách hàng. Với sự đồng ý trước của Quý Khách, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi hoặc các thông tin khác cho Quý Khách thông qua hộp thư điện tử, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại.
LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thông tin Quý Khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được lưu trữ trong một thời gian nhất định phù hợp với quy định của pháp luật. Newviet.net cam kết sử dụng các thông tin này cho các mục đích đã nêu bên trên và các mục đích khác đã được Quý Khách đồng ý trước khi sử dụng. Newviet.net sẽ không sử dụng hay tiết lộ chúng cho bất kì bên thứ ba nào với mục đích thương mại hoặc mục đích phạm pháp nào khác.
Newviet.net có thể phải tiết lộ thông tin cá nhân của Quý Khách hoặc thông tin về giao dịch của Quý Khách khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Newviet.net nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin và vì vậy áp dụng các biện pháp bảo mật tốt nhất. Quý Khách có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy tắc về bảo mật để đảm bảo hiệu quả của việc bảo mật này. Newviet.net sẽ không có trách nhiệm đối với bất kì thiệt hại, mất mát nào gây ra bởi hành vi không tuân thủ của Quý Khách.
TUYÊN BỐ VÀ ĐẢM BẢO
Newviet.net cam kết rằng:
a. Newviet.net là một công ty được thành lập và tồn tại hợp pháp và có đầy đủ năng lực và quyền hạn để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;
b. Newviet.net tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc trưng bày các loại hàng hoá trên Trang web, đặc biệt là các quy định liên quan đến quảng cáo, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ và bảo vệ người tiêu dùng.
CÁC HÀNH VI BỊ CẤM KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NEWVIET.NET
Người dùng không được phép:
 • Nhận xét, đánh giá nhằm công kích, phỉ báng, đe dọa, gây phiền nhiễu người khác hoặc có hành vi thiếu văn hóa với người khác;
 • Nhận xét về chính trị như tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền Việt Nam hoặc có các nhận xét, đánh giá mang tính kì thị về tôn giáo, giới tính, sắc tộc, hoặc giai cấp;
 • Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy gây phản cảm hoặc các thông tin trái với quy định pháp luật khác;
 • Phổ biến các tài liệu hoặc khuyến khích người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
 • Can thiệp vào quyền sử dụng tài khoản hợp pháp của người dùng khác trên Trang web;
 • Có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng internet, mạng viễn thông công cộng hoặc quyền sở hữu trí tuệ;
 • Tạo các thông tin sai sự thật, giả mạo khách hàng khác hoặc Ban quản lý Trang web;
 • Can thiệp hay làm gián đoạn đường truyền trên Trang web hoặc các trang web khác được kết nối với Newviet.net; và
 • Thực hiện các hành vi khác vi phạm pháp luật Việt Nam.
Newviet.net có quyền yêu cầu và phối hợp với cơ quan có chức năng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
Newviet.net là trang web giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến các Khách Hàng trong phạm vi nước Việt Nam.
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Quý Khách, chúng tôi xây dựng một đội chăm sóc khách hàng riêng cho Newviet.net. Quý Khách có thể liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng từ 8h00 sáng đến 05h00 chiều từ thứ 2 đến thứ 6, 8h00 sáng đến 12h00 trưa vào ngày thứ 7. Trung tâm sẽ không hoạt động vào các chiều thứ 7, ngày chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của Việt Nam.
Mặc dù chúng tôi luôn mong muốn cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất cho Quý Khách, chúng tôi không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của Quý Khách hoặc không thể kiểm soát các trường hợp Bất Khả Kháng. Vì vậy, trong phạm vi rộng nhất mà pháp luật cho phép, chúng tôi không có trách nhiệm thực hiện các dịch vụ không được cam kết trong Điều Khoản và Điều Kiện cũng như ở các nội dung khác trên Trang web. Newviet.net không có trách nhiệm với bất kì mất mát hay thiệt hại nào phát sinh với Quý Khách từ việc truy cập hoặc không thể truy cập được vào Trang web vì bất kì lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc duy trì website, hệ thống bị hư hỏng, cúp điện hoặc phí sử dụng internet.
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, đăng kí hay không đăng kí, trên Trang web này, các nội dung thông tin, thiết kế web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, phầm mềm, hình ảnh, video, nhạc, âm thanh, cách thức chọn lựa và sắp xếp, và tất cả các phần mềm lập trình, mã nguồn, và các ứng dụng sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.
Người dùng không được phép sử dụng các tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cho mục đích thương mại, quảng cáo, giới thiệu hoặc sử dụng, sửa đổi, sao chép hoặc chia sẻ một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý của chúng tôi.
Bất kì nội dung nào do Quý Khách nhập vào và/ hoặc cung cấp cho chúng tôi trên Trang Web hoặc các trang web khác kết nối với Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở câu hỏi, đánh giá, bình luận, đề nghị nhưng không bao gồm các thông tin cá nhân của Quý Khách (sau đây được gọi chung là “Ý Kiến Đóng Góp” sẽ là tài sản độc quyền và duy nhất của chúng tôi và sẽ không được hoàn trả lại cho Quý Khách. Bên cạnh các quyền đối với Ý Kiến Đóng Góp, khi Quý Khách đăng tải bình luận hoặc đánh giá đối với Trang Web, Quý Khách mặc nhiên trao cho chúng tôi quyền sử dụng tên mà Quý Khách dùng khi đánh giá, bình luận hoặc đăng tải nội dung khác. Quý Khách không được phép sử dụng địa chỉ email giả, giả mạo làm người khác hoặc có hành vi khác gây hiểu lầm cho chúng tôi hay các bên thứ ba về nguồn gốc của Ý Kiến Đóng Góp. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ các Ý Kiến Đóng Góp.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA QUÝ KHÁCH
QUÝ KHÁCH CÓ QUYỀN:
 1. Gửi yêu cầu tư vấn;
 2. Yêu cầu Trung tâm Chăm sóc Khách hàng giúp đỡ;
 3. Gửi thư khiếu nại về các đơn hàng đã đặt;
 4. Các quyền khác theo pháp luật
QUÝ KHÁCH CÓ NGHĨA VỤ:
 1. Cung cấp thông tin chính xác và chịu trách nhiệm về tính chính xác và chân thực của chúng;
 2. Tuân thủ các quy tắc và cảnh báo khác do Newviet.net thông báo tùy từng thời điểm;
 3. Không được sử dụng bất kì ứng dụng, phần mềm, công cụ hoặc bất kì hình thức nào khác để can thiệp, chỉnh sửa, thay đổi cấu trúc dữ liệu của Trang Web;
 4. Không được sử dụng bất kì nội dung nào trên Trang Web nhằm mục đích thương mại hoặc nhân danh bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Newviet.net.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NEWVIET.NET
Bên cạnh các quyền khác được quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện, newviet.net có các quyền sau đây:
 1. Sử dụng các thông tin được cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo đúng Điều Khoản và Điều Kiện;
 2. Các quyền khác theo quy định pháp luật Việt Nam.
Newviet.net có nghĩa vụ:
 1. Điều hành Trang Web theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 2. Bảo mật các thông tin riêng tư theo quy định của pháp luật và Chính sách bảo mật.
MIỄN TRỪ, TỪ BỎ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, newviet.net không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với:
 • Máy vi tính hoặc các thiết bị khác không thích hợp với Trang Web;
 • Bất kì thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ các vấn đề về kỹ thuật mà không phải là lỗi trực tiếp của newviet.net khi truy cập Trang Web;
 • Tắc nghẽn đường truyền truy cập vào Trang Web;
 • Bất kì thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ Bất Khả Kháng;
 • Bất kì thiệt hại nào gây ra cho máy tính hoặc thiết bị khác của Quý Khách khi truy cập trang web.
LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Điều Khoản và Điều Kiện này, cùng với các tài liệu khác trên trang web và các giao dịch mua bán sẽ được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.
Bất kì khiếu nại hay tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch trên trang web sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu không giải quyết được, vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật Việt Nam.
Top