Dầu bơ / Dầu bơ khan

Dầu bơ được nhập khẩu từ Úc và New Zealand
Ứng dụng chính:
Hoàn nguyên sữa dạng lỏng, thùng thiếc 25kg
Dành cho cửa hàng bánh:
Thùng thiếc 18kg
Dầu bơ được nhập khẩu từ Úc và New Zealand Ứng dụng chính: Hoàn nguyên sữa dạng lỏng, thùng thiếc 25kg Dành cho cửa hàng bánh: Thùng thiếc 18kg
Top