Lactose (đường sữa)

Lactose được nhập khẩu từ Mỹ, Achentina, Uruguay và New Zealand.
Ứng dụng chính:
Ứng dụng đa dạng trong ngành chế biến thực phẩm và sản xuất bánh kẹo
Lactose được nhập khẩu từ Mỹ, Achentina, Uruguay và New Zealand. Ứng dụng chính: Ứng dụng đa dạng trong ngành chế biến thực phẩm và sản xuất bánh kẹo
Top