PHÔ MAI BOTTEGA ZELACHI

Bottega Zelachi - Với bao bì đẹp và hương vị được giới thiệu bởi các đầu bếp, Bottega Zelachi là một sự lựa chọn mới thú vị cho người tiêu dùng. Đây là thương hiệu thuộc sở hữu của công ty Đại Tân Việt, là sản phẩm phô mai tự nhiên được các cửa hàng tại Việt Nam ưu tiên giới thiệu cho khách hàng nhờ chất lượng quốc tế và nguồn hàng luôn đầy đủ. Bottega Zelachi ra đời nhằm giúp khách hàng dễ dàng nhận ra biểu tượng chất lượng sản phẩm, dịch vụ của New Viet Dairy, cũng như đáp ứng mong muốn mang lại các nguyên liệu thực phẩm chất lượng cao từ các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới.
Bottega Zelachi - Với bao bì đẹp và hương vị được giới thiệu bởi các đầu bếp, Bottega Zelachi là một sự lựa chọn mới thú vị cho người tiêu dùng. Đây là thương hiệu thuộc sở hữu của công ty Đại Tân Việt, là sản phẩm phô mai tự nhiên được các cửa hàng tại Việt Nam ưu tiên giới thiệu cho khách hàng nhờ chất lượng quốc tế và nguồn hàng luôn đầy đủ. Bottega Zelachi ra đời nhằm giúp khách hàng dễ dàng nhận ra biểu tượng chất lượng sản phẩm, dịch vụ của New Viet Dairy, cũng như đáp ứng mong muốn mang lại các nguyên liệu thực phẩm chất lượng cao từ các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới.
Top